Spa in chiangmai ท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

เชียงใหม่จัดเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชียงใหม่เมืองแห่งการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม เพื่อเสนอสินค้าท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว หวังปลุกกระแสให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่

Spa in chiangmai การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ในปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หันมาใส่ใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นการวางยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดก็คือการเน้นในเรื่องนี้ เนื่องจากเชียงใหม่มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ความงาม Spa in chiangmai การนวด ประคบสมุนไพร อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน เป็นต้น เนื่องจากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นถึงทิศทางของนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทางจังหวัดพร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้เชียงใหม่ยังมีสถานที่ให้นักท่องเที่ยวผ่อนคลายกายและใจอีกด้วย จังหวัดเชียงใหม่มี Spa in chiangmai ชั้นนำมากมายที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย