ไฟถนนโซล่าเซลล์ที่มีความจำเป็นในเรื่องของความปลอดภัยต่อการเดินทาง

ไฟถนนที่มีความจำเป็นในเรื่องของความปลอดภัยต่อการเดินทาง และการใช้ชีวิตของผู้คนในยามค่ำคืน ซึ่งมีความต้องการในพลังงานไฟฟ้าที่สูง และอยู่ในที่กลางแจ้ง จึงมีความเหมาะสมในการเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานเป็นลำดับต้น ๆ การออกแบบระบบไฟถนนโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสม จึงมีความจำเป็นที่ต้องเข้าใจถึงหลักคิดในการออกแบบและส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานที่สูงสุด และการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ในส่วนของไฟถนนโซล่าเซลล์จะประกอบไปด้วย แผงโซลาร์ที่ถือว่าเป็นส่วนประกอบหลัก เครื่องควบคุมการชาร์จ แบตเตอรี่ โคมไฟและหลอกไฟ เสาไฟและตัวตู้ไฟที่เอาไว้เก็บอุปกรณ์ โดยที่แผงโซลาร์เซลล์ หรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบหลัก เพราะเป็นต้นกำเนิดพลังงานที่เป็นตัวเปลี่ยนพลังงาน จากทางพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวพลังงานไฟฟ้า ในบรรดาเซลล์แสงอาทิตย์โดยทั่วไป ในเขตที่มีแสงแดดที่ดีหรือเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนหลายผลึก จะมีการใช้ที่นิยมมากกว่า เพราะราคาที่ต่ำกว่าและขั้นตอนในกระบวนการผลิตที่ง่ายกว่า แต่ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกหรือแสงแดดที่น้อย เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนเดี่ยวจะมีการใช้งานที่นิยมมากกว่า เพราะความมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพที่ดี แต่ถ้าต้องการลดต้นทุนหรือปัญหาในเรื่องของอากาศที่ร้อนเกินไป แผงไฟถนนโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด amorphous silicon เหมาะสำหรับการนำมาใช้งานในพื้นที่มีแสงน้อย